Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
21. 2019: III квартал, образац A - подаци о уговорима
22. 2019: III квартал, образац А1 - измене уговора
23. 2019: III квартал, образац А2 - извршење уговора
24. 2019: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
25. 2019: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
26. 2019: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
27. Друга измена плана јавних набавки Министарства унутрашњих послова за 2019. годину
28. 2019: II квартал, образац A - подаци о уговорима
29. 2019: II квартал, образац А1 - измене уговора
30. 2019: II квартал, образац А2 - извршење уговора
31. 2019: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
32. 2019: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
33. 2019: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
34. 2019: I квартал, образац - подаци о уговорима
35. 2019: I квартал, образац А1 - измене уговора
36. 2019: I квартал, образац А2 - извршење уговора
37. 2019: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
38. 2019: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
39. 2019: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
40. 2018: IV квартал, образац - подаци о уговорима