Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
21. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
22. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
23. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
24. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
25. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
26. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
27. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
28. 2018: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
29. 2018: I квартал, образац - Подаци о уговорима
30. 2018: I квартал, образац A1 - Измене уговора
31. 2018: I квартал, образац A2 - Извршење уговора
32. 2018: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
33. 2018: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
34. 2018: I квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
35. 2018: I квартал - Непланиране набавке
36. План јавних набавки за 2018. годину
37. Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки; Година: 2017; Квартал: 4
38. Образац A за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности); Година: 2017; Квартал: 4
39. Образац А1 за евидентирање података о изменама закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4
40. Образац А2 за евидентирање података о извршењу закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4