Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
141. 2016: II Квартал - Образац A
142. 2016: II Квартал - Образац A1
143. 2016: II Квартал - Образац A2
144. 2016: II Квартал - Образац B
145. 2016: II Квартал - Образац G
146. 2016: II Квартал - Образац V
147. 2016: I квартал - Oбразац A
148. 2016: I квартал - Oбразац A1
149. 2016: I квартал - Oбразац A2
150. 2016: I квартал - Oбразац B
151. 2016: I квартал - Oбразац G
152. 2016: I квартал - Oбразац V
153. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2016. годину (квартални извештај):
154. 2015: I квартал - Oбразац A
155. 2015: I квартал - Oбразац A1
156. 2015: I квартал - Oбразац A2
157. 2015: I квартал - Oбразац B
158. 2015: I квартал - Oбразац G
159. 2015: I квартал - Oбразац V
160. 2015: II квартал - Oбразац A