Грађани

Путне исправе

Изглед биометријског пасоша – узорак

О закону

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама („Сл. гласник РС“, бр. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 81/19 дана 15.11.2019. године, који је ступио на снагу 23.11.2019. године.

* * *

Уредбом Владе Републике Србије, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 30/2013 од 2. 4. 2013. године, о изменама и допуни Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, која је ступила на снагу 10. 4. 2013. године, измењене су цене обрасца пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша, тако да износе 3.600 динара.

Уредбом о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини таксе за пружене услуге, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 51/2019, прописано је да се за подношење захтева по приоритету и издавање пасоша, а без приложеног доказа о хитности плаћа такса која износи 5.000 динара.  : (уплатница генерисана на порталу еУправа.

* * *

Влада Републике Србије је 16. 9. 2009. године, донела Уредбу о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ ("Службени гласник РС" број 76/09), која је ступила на снагу 17. 9. 2009. године.

У складу са поменутом Уредбом држављани Републике Србије који имају пребивалиште на подручју АП КиМ, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП КиМ, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији, захтев за издавање пасоша подносе искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, Љермонтова улица број 12а.

Радно време Одељења за управне послове у Београду, Координационе управе је радним данима од 07,30-15,30 часова, а број телефона за заказивање термина за предају захтева на шалтеру је 011/2741-098. Директна телефонска линија 011/2741-097 служи за проверу статуса захтева поднетих на шалтеру Одељења.