Финансије

Име конкурса Датум објављивања
RORS00005-TD02 - Оrganization of events and translation service (Тендер за набавку услуге организације догађаја и услугу превођења) 02.07.2024. године.
Supply of technical equipment (BGRS0100003 – TD02/2) under project "RESPONSE" - Contract Award Notice 19.06.2024. године.
International open tender procedure "Procurement of specialized vehicles" - BGRS0100003 – TD03 under project "RESPONSE" 29.05.2024. године.
Prior information notice - Specialized intervention equipment RORS00005-TD03 (Најава тендера за набавку специјализоване опреме за интервенције) 22.05.2024. године.
Јавни позив за достављање понуда и Конкурсну документацију у поступку Oтуђења расходованих превозних средстава - моторних возила путем продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта Минисатрства унутрашњих послова 06 број: 1250/24 20.05.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радног места главни службеник за организациони дизајн I у Одсеку за организациони дизајн, Одељење за развој запослених и организације, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 30.04.2024. године.
Jaвни конкурс за попуну радног места службеник за финансијске послове у Одсеку за обрачун личних примања, Одељење за обрачун зарада и других личних примања, Управа за буџет и финансије, Сектор за логистику 30.04.2024. године.
Конкурс - виши службеник за прекршајни поступак I у Полицијској испостави Ириг, Полицијска станица Ириг, Полицијска управа у Сремској Митровици, Дирекција полиције 29.04.2024. године.
Supply of technical equipment - BGRS0100003 – TD02 (relaunch) under project "RESPONSE" (Набавка техничке опреме BGRS0100003 – TD02 (поновљени поступак) 29.04.2024. године.
Конкурс - шеф рецепције, Објекат „Променада“, Одсек за хотелски смештај, Одељење за организовање смештаја, Управа за опште послове, Сектор за логистику 29.04.2024. године.
Конкурс - ваздухопловни инжењер-инжењер техничког одржавања ваздухоплова, Ваздухопловна техника, Хеликоптерска јединица, образац пријаве и изјаве 26.04.2024. године.
Конкурс - службеник за књиговодствене послове у Одсеку за материјално - финансијско књиговодство, Одељење за рачуноводствене послове, Управа за буџет и финансије, Сектор за логистику 26.04.2024. године.
Конкурс - главни службеник за послове планирања и буџетирања I у Одсеку за анализу и извештавање, Одељење за планирање буџета, анализу и извештавање, Управа за буџет и финансије, Сектор за логистику. 26.04.2024. године.
Конкурс - главни службеник за послове планирања и буџетирања I у Одсеку за планирање буџета, Одељење за планирање буџета, анализу и извештавање, Управа за буџет и финансије, Сектор за логистику 26.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за управно - правни поступак I у Одсеку за управно - правне послове, Одељење за радно - правне и управно - правне послове, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 17.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуну радних места - главни службеник за регрутацију I у Сектору за логистику, Управи за људске ресуре, Одељење за регрутацију и селекцију 10.04.2024. године.
Јавни конкурс за радно место - виши службеник за селекцију I у Одсеку за селекцију, Одељење за регрутацију и селекцију, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 10.04.2024. године.
Јавни конкурс за попуњавање радног места главни службеник за сарадњу са синдикатима I у Одсеку за сарадњу са синдикатима, правну подршку и координацију, Одељење за радно - правне и управно - правне послове, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 09.04.2024. године.
Конкурс за радно место - магационер у Одсеку за одржавање возила, Одељење за одржавање и експлоатацију возила, Управа за материјалне ресурсе, Сектор за логистику 05.04.2024. године.
Конкурс за радно место - струковни физиотерапеут I у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику 05.04.2024. године.
Прва<12345...>Последња