Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Резултати Јавног позива за избор ОЦД за праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине лјудима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године 15.11.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови здравствене превенције – доктор медицине, Група за људске ресурсе ПУ Суботица, Сектор за људске ресурсе 15.11.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови психолошке селекције у Одсеку за психолошку селекцију, Одељење за психолошку превенцију и селекцију, Сектор за људске ресурсе 13.11.2017. године.
Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године 29.09.2017. године.
Јавни позив за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП-а Републике Србије - ЛИСТА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА 28.09.2017. године.
Јавни позив за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП-а Републике Србије - ЛИСТА ОДБАЧЕНИХ ПРИЈАВА 28.09.2017. године.
Јавни позив за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП-а Републике Србије - РАНГ ЛИСТА 28.09.2017. године.
Јавни позив за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП-а Републике Србије - ОДЛУКА О ПРЕДЛОГУ КАНДИДАТА 28.09.2017. године.
КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 19.09.2017. године.
Пријава за упис на мастер академске студије у школској 2017/2018. години 19.09.2017. године.
Пријава за упис на специјалистичке академске студије у школској 2017/2018. години 19.09.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Сомбору, по Огласу број 360-316/10-8 од 29. 06. 2010. године, датум објављивања 24. 08. 2017. године – Недељко Катић 24.08.2017. године.
Јавни позив удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије 23.08.2017. године.
Исправка Конкурса за упис 100 полазника за основну обуку прирпадника ватрогасно-спасилачке јединице. 18.08.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Крагујевцу, по Огласу број 360-157/16-11 од 14.10.2016. године, датум објављивања 18.08.2017. године - Васиљевић Горан. 18.08.2017. године.
Одлука којом се утврђује да Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време од пет година једног стана у Крагујевцу представља Коначну листу реда првенства 18.08.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Ваљеву, по Огласу број 360-580/09-13 од 05.11.2009. године, датум објављивања 17.08.2017. године – Спасојевић Милан 17.08.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА - Послови вођења ДНК регистра и вештачења у Одсеку за ДНК регистар и вештачења, Одељење за ДНК анализу и вођење збирки ДНК профила, Национални криминалистичко – технички центар 15.08.2017. године.
Конкурс за упис 100 полазника на Основну обуку за ватрогасно-спасилачке јединице 11.08.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Гаџином Хану, по Огласу број 360-132/16-4 од 20.06.2016. године - Јовић Драгослав. 29.05.2017. године.
Прва<...678910>Последња