Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. 2019: IV квартал, образац A - подаци о уговорима
2. 2019: IV квартал, образац А1 - измене уговора
3. 2019: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
4. 2019: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
5. 2019: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
6. 2019: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
7. 2019: IV квартал - непланиране набавке
8. 2019: III квартал, образац A - подаци о уговорима
9. 2019: III квартал, образац А1 - измене уговора
10. 2019: III квартал, образац А2 - извршење уговора
11. 2019: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
12. 2019: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
13. 2019: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
14. Друга измена плана јавних набавки Министарства унутрашњих послова за 2019. годину
15. 2019: II квартал, образац A - подаци о уговорима
16. 2019: II квартал, образац А1 - измене уговора
17. 2019: II квартал, образац А2 - извршење уговора
18. 2019: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
19. 2019: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
20. 2019: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
Прва<12345...>Последња