Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
41. Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности; Година: 2017; Квартал: 4
42. Образац Г за евидентирање података о набавкама на које се закон не примењује; Година: 2017; Квартал: 4
43. Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности - НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ: Година: 2017; Квартал: 4
44. 2017: II квартал, образац - Подаци о уговорима
45. 2017: II квартал, образац A1 - Измене уговора
46. 2017: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
47. 2017: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
48. 2017: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
49. 2017: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
50. 2017: II квартал - Непланиране набавке
51. Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину, на које се закон не примењује
52. Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину
53. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2017. годину (квартални извештај):
54. 2017: I квартал - Oбразац A
55. 2017: I квартал - Oбразац A1
56. 2017: I квартал - Oбразац A2
57. 2017: I Квартал - Образац Б
58. 2017: I Квартал - Образац В1 и В2
59. 2017: I Квартал - Образац Г
60. 2017 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности