Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
41. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
42. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
43. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
44. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
45. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
46. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
47. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
48. 2018: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
49. 2018: I квартал, образац - Подаци о уговорима
50. 2018: I квартал, образац A1 - Измене уговора
51. 2018: I квартал, образац A2 - Извршење уговора
52. 2018: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
53. 2018: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
54. 2018: I квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
55. 2018: I квартал - Непланиране набавке
56. План јавних набавки за 2018. годину
57. Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки; Година: 2017; Квартал: 4
58. Образац A за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности); Година: 2017; Квартал: 4
59. Образац А1 за евидентирање података о изменама закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4
60. Образац А2 за евидентирање података о извршењу закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4