Građani

Najčešća pitanja

Pasoši i lične karte

 1. Da li mogu da se dobiju biometrijska dokumenta ako lice ima prijavljen boravak u Srbiji?
 2. Kako nepokretna lica mogu da izvade biometrijska dokumenta?
 3. Kako da postupite kada izgubite novu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš?
 4. Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, koja su dokumenta potrebna da bih dobio biometrijski pasoš i obrnuto?
 5. Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu sa čipom i pasoš, a menjam prezime, adresu... šta treba priložiti od dokumenata? U kom roku treba da prijavim promenu ličnog podatka u ličnoj karti, a u kom roku to treba učiniti u putnoj ispravi?
 6. Da li su građani kojima je u okviru Nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra promenjen naziv ulice, na adresi na kojoj su nastanjeni, u zakonskoj obavezi da podnesu zahtev za izdavanje novog pasoša u koji će biti upisan podatak o novom nazivu ulice?
 7. Koji su uslovi koje treba da ispunjavam da bih imao pravo na hitnu izradu novih dokumenata?
 8. Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?
 9. Da li su obavezne fotografije za dobijanje biometrijskih dokumenata?
 10. Da li se prethodni pasoš, nakon uručenja nove putne isprave vraća vlasniku?

 

Pitanja u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom

 1. Kako detetu izvaditi putnu ispravu ako je brakorazvodna parnica u toku?
 2. Koji organ je nadležan za donošenje rešenja o zabrani izdavanja putne isprave licu?
 3. Koja je procedura za putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru?

Državljanstvo

 1. Gde mogu da dobijem uverenje o državljanstvu?
 2. Коlika je prosečna dužina trajanja postupka za otpust iz državljanstva Republike Srbije?

Boravište i prebivalište

 1. Koja je razlika između boravišta i prebivališta?
 2. Kada je potrebno da uradim odjavu prebivališta i koji je rok za prijavu novog prebivališta?
 3. Šta znači kada mi službenik MUP kaže da mi je adresa pasivizirana i kako to da rešim?
 4. Kako da postupim kada stanodavac neće da mi da potrebna dokumenta na osnovu kojih bi izvršio prijavu nove adrese?
 5. Kada menjam adresu na području jednog grada, da li je potrebno da se odjavljujem sa stare adrese ili samo prijavljujem novu adresu u stanici policije na čijem se opštinskom području nalazi nova adresa?
 6. Stalno nastanjenje stranaca
 7. Da li organizacione jedinice MUP-a daju podatke o adresi prebivališta pravnim licima i građanima i pod kojim uslovima?

Vozačka dozvola i upravljanje vozilom

 1. Posledice isteka važenja vozačke dozvole
 2. Kako promeniti inostranu vozačku dozvolu
 3. Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?
 4. Tehnička ispravnost i korišćenje obavezne zimske opreme motornih vozila u saobraćaju na putu
 5. Na koji način je regulisano upravljanje vozilom uz posedovanje strane vozačke dozvole na putevima u Republici Srbiji?

Boravak u inostranstvu

 1. Kada je potrebno prijaviti ''odlazak u inostranstvo'' i da li je potrebno prijaviti ''povratak iz inostranstva'' i koji je postupak?

Oružje

Iznošenje sa teritorije R Srbije oružja i municije za koje je izdato Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije ili Odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

 1. Da li je dozvoljeno posedovanje i nošenje sredstava za samoodbranu u vidu mini sprejeva-suzavca i mini elektrošokova?
 2. Nošenje oružja
 3. Obaveza prilaganja lekarskog uverenja
 4. Prenošenje oružja preko državne granice
 5. Privremeno unošenje oružja i municije na teritoriju Republike Srbije od strane stranih državljana ili tranzit oružja i municije preko teritorije Republike Srbije
 6. Unošenje oružja na teritoriju Republike Srbije od strane državljanina Republike Srbije koji živi u inostranstvu
 7. Iznošenje sa teritorije R Srbije oružja i municije za koje je izdato Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije ili Odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

Prelazak državne granice – najčešća pitanja

 

 1. Uslovi za ulazak u Republiku Srbiju – COVID?
 2. Uslovi za ulazak stranih državlјana u Republiku Srbiju sa ličnom kartom?
 3. Uslovi za ulazak stranih državlјana u Republiku Srbiju bez viza?
 4. Uslovi za prelazak državne granice Republike Srbije maloletnih lica, državlјana Republike Srbije?
 5. Prelazak državne granice Republike Srbije sa probnom vozačkom dozvolom?
 6. Način računanja vremena boravka u državama Evropske Unije koje su članice Šengenskog prostora i državama izvan Evropske Unije koje su članice Šengenskog prostora?
 7. Uslovi za prelazak državne granice punoletnih državljana Republike Srbije