Документи

Декларације

1. Истанбулска министарска декларација о “Партнерству за миграције земаља путева свиле” (Word, PDF)

Документи