Документи

Аустралија

*Oд фебруара 2017. године Аустралија је уврстила Републику Србију  на листу земаља којима признаје и замењује националне возачке дозволе, без потписивања споразума.

Документи