Документи

Нацрти закона

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националном ДНК регистру (Word , PDF)

 • Образложење Нацрта закона (Word, PDF)
 • Закључак (PDF)
 • Преглед одредаба закона о националном днк регистру  које се мењају и допуњују (Word, PDF)
 • Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном ДНК регистру (Word, PDF)

 

Нацрт Законa о изменама и допунама закона о заштити од пожара (Word, PDF)

 • Образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о заштити од пожара (Word, PDF)
 • Закључак (PDF)

 

Нацрт Законa о изменама и допунама закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Word, PDF)

 • Образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Word, PDF)
 • Закључак (PDF)

* * *

Сви заинтересовани могу доставити примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текстова Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, најкасније до 10. 02. 2020. године, путем електронске поште на адресу: svs@mup.gov.rs или на адресу Министарства унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2

 

Јавна расправа о Нацртима закона о изменама и допунама закона у области заштите од пожара

 

Нацрт Закона о изменама и допунама закона о оружју и муницији (Word, PDF)

 • Oбрaзложење Нацртa Закона о изменама и допунама закона о оружју и муницији (Word,PDF)
 • Преглед одредба закона о оружју и муницији које се мењају односно допуњују (Word, PDF)
 • Закључак Владе (PDF)
 • Програм јавне расправе (PDF)
 • Извештај о спроведеној јавној расправи (PDF)

* * *

 "Сви заинтересовани могу доставити примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текстa Нацрта закона о изменама и допунама Закона о orужју и муницији, у периоду од 3. до 24. 06. 2021. године, путем електронске поште на адресу: weapons@mup.gov.rs или редовном поштом на адресу Министарства унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2"


Предлози правилника

Министарство унутрашњих послова је припремило текст Предлога правилника о ближим условима за обављање послова организовања заштите од пожара као и Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара.

Сви заинтересовани могу доставити примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текстова напред наведених подзаконских аката, најкасније до 31. 1. 2020. године, путем електронске поште на адресу: svs@mup.gov.rs или на адресу Министарства унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

 • Предлог правилника о ближим условима за обављање послова организовања заштите од пожара (Word, PDF)
 • Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара (Word, PDF)

Документи