Документи

Нацрти закона

Нацрт закона о изменама и допунама закона о личној карти (Word, PDF)

  • Образложење (Word, PDF)

Предлог закључка о спровођењу јавне расправе са Образложењем и програмом (Word, PDF)

Преглед одредаба Закона о личној карти које се мењају и допуњују (Word, PDF)

 


Нацрт Законa о изменама и допунама закона о заштити од пожара (Word, PDF)

  • Образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о заштити од пожара (Word, PDF)

 

Нацрт Законa о изменама и допунама закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Word, PDF)

  • Образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Word, PDF)

* * *

Сви заинтересовани могу доставити примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текстова Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, најкасније до 10. 02. 2020. године, путем електронске поште на адресу: svs@mup.gov.rs или на адресу Министарства унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2

Очекује се у оквиру јавне расправе организовање округлог стола у Београду о чијем термину одржавања ћемо дати накнадно обавештење.


Предлози правилника

Министарство унутрашњих послова је припремило текст Предлога правилника о ближим условима за обављање послова организовања заштите од пожара као и Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара.

Сви заинтересовани могу доставити примедбе, предлоге и сугестије за унапређење текстова напред наведених подзаконских аката, најкасније до 31. 1. 2020. године, путем електронске поште на адресу: svs@mup.gov.rs или на адресу Министарства унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

  • Предлог правилника о ближим условима за обављање послова организовања заштите од пожара (Word, PDF)
  • Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара (Word, PDF)