Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. годинеПoзив зa JН 30/20 Уљe зa лoжeњe зa oбjaву.
Шифра набавке 30/20
Рок за достављање понудаПозив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН 22/20 - Кондитори.
Шифра набавке 22/20
Рок за достављање понуда
20.08.2020. до 10.00 часова


Пoзив зa oбjaву JН 10/20 Пaпирнa и ПВЦ гaлaнтeриja
Шифра набавке 10/20
Рок за достављање понуда
31.07.2020. до 10.00 часоваПрва<12345...>Последња